De crowdfundingmarkt laat in het eerste kwartaal van 2017 een belangrijke groei van 17% zien ten opzichte van Q1 2016. In het eerste kwartaal werd een bedrag opgehaald van ruim € 37.500.000.

Collin Crowdfund wist in alle maanden het hoogste bedrag op te halen en komt uit op € 10.000.000 in het eerste kwartaal. Dit is een sterke groei ten opzichte van de € 7,7 miljoen die zij in Q1 2016 wisten op te halen. Wel zal Collin Crowdfund dit jaar nog gas bij moeten geven om haar prognose van € 60 miljoen gefinancierd vermogen te realiseren. 

Geldvoorelkaar.nl wist net als vorig jaar de tweede plek te behalen. In het eerste kwartaal van 2017 haalden zij € 4,4 miljoen op ten opzichte van € 6,2 miljoen in Q1 2016. Deze daling is hoofdzakelijk zichtbaar in januari (€ 900.000 minder) en februari (€ 1.300.000 minder). In maart wist Geldvoorelkaar.nl echter meer financiering op te halen (€ 150.000 meer) dan vorig jaar. 

In het eerste kwartaal bereikte Geldvoorelkaar.nl als eerste platform van Nederland de mijlpaal van € 100 miljoen gefinancierd vermogen. Hiermee is Geldvoorelkaar.nl nog altijd het grootste platform van Nederland. De tweede plek wordt ingenomen door Collin Crowdfund dat in totaal bijna € 65 miljoen wist te financieren.

Opvallende groeiers in het eerste kwartaal zijn Lendahand en Knab Crowdfunding. Lendahand, dat in het eerste kwartaal 2016 € 1.600.000 op wist te halen, groeide in het eerste kwartaal 2017 naar de 3e plek in de lijst met € 2.800.000 aan opgehaalde financiering. Vooral maart is voor Lendahand als een topmaand aan te wijzen door in totaal € 1,2 miljoen aan financiering op te halen. Daarnaast ontwikkelt Lendahand zich continu, zo introduceerden ze onlangs de mogelijkheid tot het investeren in dollars. Op deze manier willen ze het mogelijk maken meer ondernemingen te bereiken en meer impact te realiseren.

Sinds mei 2016 is Knab onder haar label Knab Crowdfunding actief als crowdfunding platform. In juli 2016 werd het eerste project succesvol gefinancierd en in 2017 wist Knab in totaal € 940.000 aan financiering te verstrekken. In het eerste kwartaal heeft Knab € 1,6 miljoen aan financiering verstrekt waarmee 2016 reeds ruimschoots ingehaald is! 

Al met al laat het eerste kwartaal van 2017 een belangrijke groei zien ten opzichte van 2016. Voor een verdere analyse kijkt u in ons dashboard. Onderstaand vindt u een overzicht van de Top 20 platformen van Q1 2017 en een overzicht van de 100 projecten die het meeste financiering op wisten te halen vindt u hier.

Dit was het nieuws!

Meer informatie over risico’s benodigd
Begin van het jaar bracht de AFM middels een persbericht naar buiten dat de crowdfunding platformen meer inzicht moeten bieden in de risico’s die onderdeel uit maken van het investeren in crowdfunding projecten. Zij schreven: “Crowdfunding biedt kansen - financierings- en investeringsmogelijkheden - maar er kleven ook risico's aan. De informatieverstrekking door crowdfundingplatformen focust met name op de kansen en minder op de risico’s”

Een vereiste is van de AFM dat uit de door de platformen gepresenteerde informatie blijkt wat de verhouding is tussen enerzijds aflossing, rente- en dividendbetalingen en anderzijds wanbetalingen. Het publiceren van alleen wanbetalingen en de totaal bemiddelde financiering geeft volgens het AFM een te beperkt beeld gezien de groei die de markt nog door maakt. 

De afgelopen periode hebben verschillende platformen meer informatie naar buiten gebracht over hun portefeuille. Afwachten is of de AFM vindt dat dit voldoende inzicht in de risico’s geeft als zij hier in het voorjaar 2017 naar gaan kijken.

Onderzoek gestapeld financieren
Het blijft lastig voor het MKB in Nederland om aan financiering te komen, zo luidt de eerste zin van het persbericht dat door de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool van Amsterdam, de CrowdfundingHub en haar onderzoekspartners begin maart naar buiten werd gebracht in het kader van het onderzoek gestapeld financieren. Fundwijzer is trots vanuit haar kennis van het financieringslandschap deel te mogen nemen aan dit onderzoek en hoopt dat dit onderzoek bijdraagt aan haar doelstelling: het verbeteren van de financieringsmogelijkheden voor het MKB.

Accountant in de fout bij crowdfunding
Eind januari oordeelde de Accountantskamer dat een accountant ten onrechte een accountantsverklaring had afgegeven op de door de verkoper opgestelde prognoses. De onderneming in kwestie ging na overname failliet en de 85 crowdfunding investeerders verloren hun investering. Wat de gevolgen zijn voor de accountant is onbekend. Het platform gaf in een reactie aan te kijken wat de verhaalmogelijkheden zijn en de curator gaf aan niet uit te sluiten de schade op de accountant te verhalen.

Rendement crowdfunding is dalende
Lex van Teeffelen, Professor of Finance and Firm Acquisition aan de Hogeschool van Utrecht, heeft de rendementen op crowdfunding investeringen geanalyseerd. In zijn analyse, waarin de platformen Geldvoorelkaar.nl, Collin Crowdfund, Kapitaal op Maat, Funding Circle, Lendahand en Oneplanetcrowd zijn opgenomen, komt hij tot de verwachting dat de rendementen de komende periode zullen afnemen als gevolg van meer wanbetalingen. Dit is inherent aan het feit dat de crowdfundingmarkt nog een jonge markt is waar nog niet veel projecten afgerond zijn en de markt groeiende is. Op dit moment scoren de grootste platformen van Nederland (Geldvoorelkaar.nl en Collin Crowdfund) een rendement van 3,59% respectievelijk 3,69% na kosten en afschrijvingen van wanbetalingen. Uiteindelijk zal de toekomst uitwijzen wat het effectief gehaalde rendement is van de verschillende platformen en hoe dit zich verhoudt tot bijvoorbeeld de rente op een spaarrekening!

Deze rapportage is opgesteld door Fundwijzer.